onsdag den 4. september 2019

Signalstærke børns styrke 'trigger' noget i fagpersonale.

En stor del af de såkaldte signalstærke børn (SSB) også kaldet High Need Children (HNC), er fuldstændig misforstået, hvilket selvfølgelig giver barnet en hel del frustration. En frustration der rases af overfor forældrene, hvor de er trygge og møder forståelse og omsorg for dem de er.

Desværre er det yders svært, at få barnets netværk og fagpersoner til at samarbejde, idet de sjældent kender til denne type børn. Derfor opfattes børnene hos dem ofte, som uopdragne uden de fornødne rammer i hjemmet.

Samarbejdet mellem institution/skole og forældre kan derfor blive yderst anstrengt, hvor fx skole/hjem samarbejdet stort set er fraværende og mest af alt ligner en krig om at få barnet i trivsel, - på hver deres måde. Barnet ender i en højkonflikt og de opfanger dette klart og tydeligt.

Forældrene kan selvfølgelig ikke nedlægge våbene, idet det er dem, som kender barnet og barnets behov. De vil kæmpe til de segner for at give deres barn det bedste. Dette vil desværre i alt for mange tilfælde opfattes som manglende samarbejdsvilje fra forældrenes side, selvom det er manglende samarbejde fra fagpersoners side.

Signalstærke børn har alle antennerne ude hele dagen, og de vil uværligt blive belastet af denne konflikt, som slet ikke bør være der.

Fagpersoner har ikke lært om denne type børn, og det er forældrene, som har den forståelse barnet har brug for. Både fordi de er forældrene med den indføling og forståelse der følger med, men også fordi den ene forældre i de fleste tilfælde selv er signalstærk og har en barndom med misforståelser med sig i 'rygsækken'.

Der følger ofte mange underretninger med de børn desværre. Selvom der kommer PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) på, så er det ikke ensbetydende med hjælp eller blot forståelse.

Signalstærke børn har ofte voldsomme reaktioner på, hvad andre vil se som småting og bagateller, men de er både meget retfærdighedssøgende og kvikke, og det er ikke sådan de oplever at blive mødt hos fagpersoner, der mere irriteres af dem og dermed mere forsøger at opdrage dem og rette dem ind. Hvilket kun gør alt værre. De signalstærke bliver små krigere i de situationer, og kæmper for at få lov at være dem, som de nu en gang er.

Se bag om krigeren, læg selv våbene, og du vil finde det mest ærlige og empatiske menneske. Når du vælger at tage de positive briller på, rumme, give plads til den styrke de besidder og inddrage barnet selv i beslutninger, der vedrøre dem selv, så vil du se mange flere gode egenskaber end i de fleste. Det kræver blot din vilje er til stede.

Børn skal ikke laves om, de skal SES, MØDES, RUMMES og FORSTÅS.

De er børn med stærke holdninger, det er det som 'trigger' fagpersoner, for de er vant til at børn retter ind på linje. Det gør et signalstærkt barn IKKE. Det vil altid stritte ud, og stå udenfor, indtil de selv vælger at følge flokken. Trick'et med de signalstærke børn er, at få dem til selv at vælge det til. Så er de til gengæld noget af det nemmeste. De vil nemlig gerne "være søde" og vellidte, og det vil de gøre rigtig meget for at blive set som. De er det nemlig i forvejen, så længe man ikke overskrider deres grænser eller forsøger at ændre dem.
Det er jo i virkeligheden en sund reaktion og selvstændighed, at kunne stå så fast i sit eget jeg, endda som barn i stormvejr.

Du kan aldrig vinde over et signalstærkt barn med mindre du tryner og nedgøre det, og så har man ikke vundet, så har man tabt.

Vil du ikke føle dig sat til vægs af et barn, så må du give det signalstærke barn plads, og mød dets styrke som en ressource. Dette gælder også fagpersoner. Barnet gør det ikke for at genere dig, selvom det formentlig er den følelse det udløser.

Folder til institutionen, skolen, kommunen eller andre der har brug for viden omkring SIGNALSTÆRKE / HIGH NEED børn

https://www.fokusfamilie.dk/folder-ssb-instHvis du ønsker at vide mere om signalsærke vs. særligt sensitive, kan du læse med her:

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...