onsdag den 11. maj 2016

Børn reagere forskelligt, om de har Hyper- eller Hypoadfærd

© Ulla Jensen
www.orkidebørn.dk
www.orkidebornene.blogspot.dk
Hyper eller Hypo?


Når folk, måske endda fagfolk, ser børn være i fuld gang, kan det opfattes som om, at de da umuligt kan være syge. De er da glade og igang, og dermed i trivsel.....

Hmm... Nej, sådan fungere det altså ikke med de sensorisk udfordrede børn. Børn kan være særligt sensitive af forskellige årsager, og der er en kæmpe forskel på, hvordan de er særligt sensitive og hvordan de reagere på overstimuli. Også sygdom kan vise sig på forskel vis. Vi ved allesammen, hvordan det er at være syg, nogle bliver så drænede, at de intet kan andet end ligge i sengen, mens andre bliver mere irritable osv. Det samme sker med det barn, som har sanseintegrations problemer. Nogle vil have så svært ved at kroppen reagere anderledes, ofte fordi de i forvejen har svært ved at mærke stimuli rigtigt. De vil i sygeperioder, skulle indstille sig på en anden reaktion end de ellers kender, hvilket igen giver et overarbejde. Det kan tænkes at være en af årsagerne til, at særligt sensitive børn ofte reagere voldsommere på sygdom end andre børn. Alene en stoppet næse, som andre børn render rimeligt upåvirket rundt med, vil genere det sensitive barn voldsomt. Dette kan også være utrygt. for nogle bliver dette ubehag, om det bare er en forkølelse,  så voldsomt, at de kører i meget højt gear (Hyper), for at kunne rumme det,  at være i deres egen krop, for andre vil de nærmest gå i stå, gå i dvale (Hypo). Det ene er ikke mere rigtigt end det andet, det er ganske enkelt bare forskellige reaktioner.

Når så barnet er i skole fx, og bliver syg, og beder om at blive ringet hjem,  så nytter det ikke, at en lærer begynder at spille læge, og komme med kommentarer som "Jeg har lige set dig klatre rundt, du fejler ingenting", og dermed nægter at sende barnet hjem, - hvorimod, det barn der bliver Hypo, vil blive sendt hjem med det samme. Det er så tydelig en forskels behandling for det barn, der reagere med hyperadfærd, at det føler sig mindre værdig og at ingen kan lide dem. Det er ikke tilladt for dem, at komme hjem til mor og få omsorg. Det er kun de stille, der har den tilladelse.

Det vil være dejligt, hvis fagpersoner, som arbejder med børn, ville lærer mere om hypo- eller hyperarousal. Det kunne være en begyndelse til, at forstå børnene rigtigt. For som det er nu, tages der mere hensyn til Hypo adfærd end Hyper adfærden, også når det gælder andet end sygdom.

Det virker jo meget mærkeligt, med tanke på, at vi i dette land, mener alle er lige, og skal passe ind i den samme kasse, så er der i det tilfælde en kæmpe forskel på, hvordan man behandler børnene, fordi de ganske enkelt har det "problem", at reagere forskelligt på samme ting.

Forestil dig en elev, holde sig for ørerne og trække sig fra klassen. Dette barn vil få forståelse fra læreren, mens det barn der bliver hyper aktivt af samme overstimulig, vil blive skældt ud for at forstyrre, være højt råbende/talende, blande sig, afbryde, ikke kunne tie stille/ sidde stille, dimse med ting, sidde og lave lyde med ting, eller snurre rundt på stolen.

Der er SÅ mange situationer, hvor en Hypo for den rette opmærksomhed og forståelse, hvor imod det barn med Hyper for nøjagtigt det modsatte, enten ingen omsorg og forståelse eller direkte skæld ud. Det er så uhørt en forskels behandling af børnene, og den er meget tydelig for Hyper børnene, som ofte ender med at lide at voldsomt mindreværd følelser.... Ikke så underligt!

HVORFOR FÅR DE IKKE SAMME OMSORG?

___________________________

SENSITIV RÅDGIVNINGIngen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...